ἄμοτον

ἄμοτον
Grammatical information: adv.
Meaning: `incessantly, without pause' (Il.), esp. in the phrase ἄμοτον μεμαώς.
Other forms: From there the adj. ἄμοτος (Theoc.).
Origin: IE [Indo-European] [746] *meh₃- `get tired'
Etymology: Uncertain, as the exact meaning is unknown. Seiler, KZ 75, 1957, 1943f, assumes zero grade of μεν- + the zero grade of ἐν, as in ἐμμεμαώς; but zero grade of ἐν has never been shown with certainty. Forssman, O-o-pe-ro-si FS Risch, 1986, 329-339 explains *n̥-mn̥-tom memn̥wōs as `Unerstrebtes\/-bares erstrebend', with Greek and Skr. parallels. Tempting, but for the oldest formula, with Eris (twice, verse end), the proposed meaning does not fit: it is slearly `incessantly, indefatigable; and this meaning is possible with *mh₃-, from μῶλος, μόλις, OHG muojan, muodi `tired', Goth. af-mauiÞs `id.' (\< *mō-etos), Russ. maju.
Page in Frisk: 1,95

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • άμοτον — ἄμοτον επίρρ. (Α) 1. ακατάπαυστα, αδιάκοπα, συνεχώς 2. βίαια, σφοδρά, ορμητικά 3. ακλόνητα, ακίνητα, σταθερά. [ΕΤΥΜΟΛ. Ποιητικος τ. αβέβαιης ετυμολ. Πιθ. < ἀ αθροιστ. + μόθος «μάχη». Πιο αληθοφανής η άποψη που διακρίνει στον τ. επίθ. σε τος με …   Dictionary of Greek

  • ἄμοτον — insatiably indeclform (adverb) ἄμοτος insatiably masc/fem acc sg ἄμοτος insatiably neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • άμοτος — ἄμοτος, ον (AM) [ἄμοτον] βίαιος, σφοδρός, μανιασμένος …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.